Home / Tag Archives: Asus

Tag Archives: Asus

Câu chuyện thiết kế của Asus Zenfone Zoom

Asus Zenfone Zoom – Thế giới đằng sau mỗi thiết kế công nghiệp luôn rất thú vị, đặc biệt là khi bạn được chứng kiến những giai đoạn từ khi bắt đầu ý tưởng trên giấy cho đến khi sản phẩm đi vào hoàn thiện. Ý tưởng thiết kế điện .

Read More »